Udgang

Krims Retshjælp rådgiver om mulighederne for udgang for indsatte i Kriminalforsorgens institutioner. Udgange kan udgøre en fast del af en indsats afsoningsforløb efter denne har afsonet en bestemt andel af sin straf, men kan også være en enkeltstående udgang til særlige formål. Dette kan være udgang til en familiebegivenhed som for eksempel en børnefødselsdag, et bryllup, en rund fødselsdag, besøg til et syge/dødsleje eller til en begravelse m.v.

Udgange kan alt efter den individuelle indsattes situation være ledsagede eller uledsagede. Dette betyder, at den indsatte vil enten have udgang med en ledsager fra afsoningsinstitutionen, for eksempel en fængselsbetjent, eller uledsaget hvilket betyder, at den indsatte tager på udgang alene. Det er den indsattes ansvar at returnere til afsoningsinstitutionen til tiden. At komme for sent tilbage vil blive anset som misbrug af udgangen og kan have betydning for senere enkeltstående udgange eller et helt udgangsforløb.

Krims Retshjælp kan rådgive om de forskellige muligheder for udgang samt udarbejde en anmodning om udgang til Kriminalforsorgen. I den forbindelse vil Krims Retshjælp ofte bede om aktindsigt i tidligere udgangssager for bedst at kunne argumentere for, at den indsatte skal modtage udgang. Hvis en indsat har modtaget et afslag på enten at starte et udgangsforløb eller få en enkeltstående udgang, kan Krims Retshjælp udarbejde en klage som sendes til enten områdekontoret for det pågældende fængsel eller til Direktoratet for Kriminalforsorgen.