Afsoning

I forbindelse med at man afsoner en dom i en af Kriminalforsorgens institutioner, kan man opleve forskellige problemstillinger. Dette kan for eksempel være problemer med at komme til lægen eller tandlægen i fængslet, at blive overført fra et fængsel til et andet eller fra en bestemt afdeling m.v. Krims Retshjælp beskæftiger sig med mange forskellige retsområder, men har primært klienter inden for straffuldbyrdelse. Straffuldbyrdelsesret omhandler fuldbyrdelse af idømt straf, f.eks. afsoning i et fængsel, og de pligter og rettigheder en indsat har under afsoning. Straffuldbyrdelsessager er den type sager, som Krims Retshjælp oftest rådgiver om og sagsbehandler på. Krims Retshjælp vil ved henvendelser angående straffuldbyrdelsessager anmode om diverse akter relevant for sagen og ud fra disse give den bedst mulige rådgivning.