Behandling af persondata

Når du er klient i retshjælpen, behandler vi oplysninger om dig, som du selv giver os, eller som vi indhenter som led i behandlingen af din sag efter aftale og med samtykke fra dig. Det kan f.eks. være tale om oplysninger såsom dit navn, adresse, cpr-nr., oplysninger om strafferetlige forhold, din dom, oplysninger om afsoningsforhold, familieforhold, helbredsoplysninger, økonomiske forhold mv. Oplysningerne bruges udelukkende til sagsbehandlingen i dine sager hos Krims Retshjælp. Oplysningerne deles ikke med andre medmindre dette er aftalt med dig eller det er nødvendigt for behandlingen af din sag. Det kan f.eks. være nødvendigt at indhente aktindsigt i din sag eller sende en klage, hvor det er nødvendigt at personoplysninger såsom navn og cpr-nummer fremgår for at identificere dig som part i sagen. Krims Retshjælp opbevarer oplysningerne i 5 år efter endt sagsbehandling af hensyn til eventuelle kommende sager fra dig, såsom f.eks. genoptagelse, klager mv.

Som registreret med oplysninger ved Krims Retshjælp har man ret til:

  • At få meddelt en række oplysninger om Krims Retshjælp,
  • At opnå indsigt i egne personoplysninger,
  • At få urigtige oplysninger berigtiget,
  • At få begrænsning af behandling af egne oplysninger,
  • At gøre indsigelse mod visse behandlinger,
  • At få slettet sine oplysninger,
  • Ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på en automatisk behandling.

Hvis du ønsker at gøre brug af en eller flere af de ovenstående rettigheder som registreret med personoplysninger ved Krims Retshjælp, skal du kontakte Krims Retshjælp og gøre opmærksom på, at du vil gøre en eller flere af disse rettigheder gældende.

Vejledning om de registreredes rettigheder