Prøveløsladelse

Der er flere former for prøveløsladelse for indsatte i Danmark. Afhængig af hvilken dom man har fået, kan man blive prøveløsladt efter at have afsonet ½ eller 2/3 af sin straf. Indsatte i Danmark har dog ikke ret til prøveløsladelse. Kriminalforsorgen vil lave en vurdering på den individuelle indsattes afsoningsforløb, private situation angående familie, bolig og beskæftigelse, tidligere prøveløsladelser mv. for at kunne bedømme sandsynligheden for om den indsatte vil begå kriminalitet igen, også kaldet en recidiv-vurdering. Den mest almindelige form for prøveløsladelse er 2/3 og skal bruges som en normal afslutning på et afsoningsforløb. Denne form for prøveløsladelse oplever dog en stigende andel afslag, hvor tæt på halvdelen af de søgte 2/3 prøveløsladelser får afslag.

Krims Retshjælp kan rådgive om de forskellige muligheder for prøveløsladelse og udarbejde skrivelser for den indsatte. Dette kan være en anmodning om prøveløsladelse eller en klage over et afslag. Krims Retshjælp vil da bede om aktindsigt i tidligere sager om prøveløsladelse og andre forhold, som vil kunne påvirke en vurdering angående prøveløsladelse for bedst at kunne rådgive og ellers være behjælpelig i den konkrete situation.