Prøveløsladelse

Prøveløsladelse har siden 1930 været et regelmæssigt led i straffuldbyrdelsen i Danmark. Man kan prøveløslades, når 2/3 af straffen er udstået. I særlige tilfælde kan man prøveløslades, allerede når 1/2 af straffen er udstået. 

Krims Retshjælp kan rådgive om de forskellige muligheder for prøveløsladelse og udarbejde skrivelser for den indsatte. Dette kan være en anmodning om prøveløsladelse eller en klage over et afslag. Krims Retshjælp vil da bede om aktindsigt i tidligere sager om prøveløsladelse og andre forhold, som vil kunne påvirke en vurdering angående prøveløsladelse, for bedst at kunne rådgive og ellers være behjælpelig i den konkrete situation.