Disciplinærsager

Hvis man ikke overholder diverse regelsæt som indsat i en af Kriminalforsorgens institutioner, kan man blive pålagt en disciplinærstraf. Denne ’straf’ gives disciplinært med et formål at sikre ro og orden i fængslerne og er derfor ikke kategoriseret som en decideret straf, som der idømmes ved domstolene. Derfor kan en disciplinærstraf pålægges administrativt. Af denne grund kan man klage over en disciplinærstraf, som en indsat er blevet pålagt. En disciplinærstraf kan være en advarsel, en bøde eller strafcelle, som indebærer isolation fra fællesskabet i fængslet. Da disciplinærstraffe kan være af stor betydning for andre rettigheder i forbindelse med afsoning, som for eksempel udgang, prøveløsladelse, mv., kan Krims Retshjælp udarbejde klager angående diverse disciplinærsager, hvis den indsatte mener, at den ikke er passende i forhold til det begåede, den tillægges for stor betydning pga. forløben tid mv. siden overtrædelsen eller at disciplinærstraffen er givet på ikke-korrekt grundlag. Krims Retshjælp vil da anmode om aktindsigt i institutionens dokumenter angående disciplinærstraffe og derefter undersøge muligheden for at klage.