Velkommen til Krims Retshjælp

Retshjælpen inden for straffe- og straffuldbyrdelsesret.

OBS! Retshjælpen er lukket pga. sommerferie i uge 29 – 31.

Krims Retshjælp giver gratis juridisk råd og vejledning, særligt inden for strafferet og straffuldbyrdelsesret. Det vil sige reglerne angående straffesager og afsoning af en straf. Har du brug for vejledning inden for dette eller andre områder, er du velkommen til at kontakte os.

Læs mere om os under fanen “Om Retshjælpen Krim” samt vores øvrige faner med informationer om vores arbejde.

Ønsker du en advokat på din sag, henviser vi til Advokatnøglen, hvor du kan finde advokater ud fra dine behov. Se nedenstående link.

Nyttige links

Landsforeningen KRIM

Advokatnøglen

Danmarks Domstole

Den Uafhængige Politiklagemyndighed

Kriminalforsorgen